Slachtoffer van een ingrijpende gebeurtenis?
Graag horen wij jouw advies om onderzoek naar PTSS te verbeteren

Groot onderzoeksproject

Het Amsterdam UMC werkt samen met onder andere Slachtofferhulp Nederland aan een groot onderzoeksproject (2-ASAP) naar vroege herkenning van posttraumatische stress klachten na ingrijpende gebeurtenissen. Voorbeelden van ingrijpende gebeurtenissen zijn het meemaken van verkeersongelukken, bedreiging of geweld. Na het meemaken van zo’n ingrijpende gebeurtenis kunnen er posttraumatische stress klachten ontstaan. Hieronder vallen het herbeleven van de gebeurtenis in gedachten, beelden of dromen, maar ook slaap en concentratieproblemen, verhoogde spanning en waakzaamheid, angst of somberheid. Door deze klachten snel te herkennen, kan vroeg de juiste hulp aan de juiste mensen gegeven worden. Hiermee kunnen langdurige klachten worden voorkomen. In het 2-ASAP onderzoeksproject gaan wij een methode ontwikkelen om mensen met een hoog risico op posttraumatische stress klachten al vroeg na een ingrijpende gebeurtenis op te sporen en hulp te bieden.

Advies gezocht van slachtoffers

Om dit grote onderzoeksproject naar PTSS goed uit te voeren, willen wij advies van mensen die een verkeersongeluk, bedreiging of geweld hebben meegemaakt. Wij vragen u om mee te denken en advies te geven over de inhoud en opzet van het onderzoek. Dit houdt in dat u meerdere documenten leest die gaan over het onderzoek, en hier vragen over beantwoordt.

Wat houdt meedoen in?

Deze vragen richten zich op uw mening en advies over:

– Wanneer en hoe we deelnemers gaan benaderen om mee te doen aan het onderzoek;

– De informatie die we mogelijke deelnemers zullen geven over het onderzoek;

– Hoe we de deelnemers de in te vullen vragenlijsten aanbieden;

– Hoe we ervoor kunnen zorgen dat deelnemers ook de vervolgmetingen mee blijven doen.

De feedback kunt u digitaal invullen en naar ons e-mailen. Ook zullen we twee De vragen kunt u thuis digitaal beantwoorden en naar ons e-mailen. Ook zullen we twee telefoongesprekken hebben: voor en nadat u uw advies heeft gegeven. Alles samen neemt dit ongeveer 3 uur in beslag. Na afloop ontvangt u een vergoeding.

Wie kunnen deelnemen?

Wij zijn op zoek naar mensen:

– van 16 jaar of ouder;

– die zelf een verkeersongeluk, bedreiging of geweld hebben meegemaakt;

– dat meer dan 6 maanden geleden heeft plaatsgevonden;

– zowel met als zonder posttraumatische stress klachten na deze gebeurtenissen;

– die in november beschikbaar zijn.

Meer informatie

Meer informatie over het grote onderzoeksproject (2-ASAP), kunt u terugvinden op de rest van deze website.

Aanmelden

Indien u interesse heeft om mee te doen, dan kunt u hier klikken voor het aanmeldformulier om deze in te vullen. Wij nemen dan telefonisch contact met u op voor een informatiegesprek. Wij zullen dan verder uitleggen wat de bedoeling is en wat meer persoonlijke informatie over u vragen. Het invullen van het aanmeldformulier is vrijblijvend, u kunt na het eerste telefoongesprek bepalen of u inderdaad mee wilt doen.