Ongeveer 8 op de 10 mensen in Nederland maken ooit een ingrijpende gebeurtenis mee. Dit kan bijvoorbeeld een verkeersongeluk, brand of geweld zijn. Zo’n ingrijpende ervaring kan leiden tot psychische klachten zoals slaapproblemen, verhoogde spanning en waakzaamheid, angst en somberheid, en herbeleven van de gebeurtenis in gedachten of dromen. Deze klachten worden posttraumatische stress klachten genoemd. Bij sommige mensen zijn deze klachten zo ernstig dat er sprake is van Posttraumatische Stress Stoornis (PTSS).

PTSS treft 10-20% van de mensen die een ingrijpende gebeurtenis meemaken. Bij vrouwen komt dit twee keer vaker voor dan bij mannen. Jaarlijks leven ongeveer 400.000 Nederlanders met PTSS. Dit heeft een negatief effect op hun welzijn en functioneren. Toch zoeken mensen vaak pas na jaren – of sommigen zelfs nooit- hulp.

Doel

Het doel van het 2-ASAP consortium (een samenwerkingsverband met universiteiten, zorginstellingen, ervaringsdeskundigen en belangenorganisaties) is om PTSS en de bijbehorende problemen te voorkomen. Dit wordt gedaan door mensen met een hoog risico op PTSS vroeg op te sporen en gericht (preventieve) hulp te bieden om langdurige problemen te voorkomen.

Werkwijze

Wij zullen meerdere onderzoeksprojecten uitvoeren binnen dit consortium. Als eerste worden ongevals- en geweldslachtoffers voor een langere tijd gevolgd en wordt er nagegaan of PTSS anders tot stand komt bij vrouwen dan bij mannen. Ook wordt een methode ontwikkeld voor het vroeg (kunnen) herkennen van mensen die een hoog risico op PTSS hebben, die zal resulteren in een screeningsvragenlijst. Hierbij wordt gemeten of we hetzelfde vragenlijst kunnen gebruiken voor mannen en vrouwen hiervoor dezelfde screening nodig hebben. Tot slot onderzoeken we of een vroege interventie bij hoog risico op PTSS langdurige problemen voorkomt.

Het project is in januari 2020 van start gegaan en zal 8 jaar duren. Meer info over onze samenwerkingspartners vindt u bij “onderzoeksteam”.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door:

Lopende onderzoeken

Klik hier voor meer informatie

Binnenkort meer informatie

Binnenkort meer informatie