Dit onderzoek is het vervolgonderzoek van het Trauma TIPS onderzoek dat tussen 2005 en 2009 plaats vond.

Trauma TIPS onderzoek

In het eerdere Trauma TIPS onderzoek onderzochten wij het beloop van posttraumatische stress klachten in het eerste jaar na het meemaken van een ongeval. Hierbij onderzochten wij ook welke factoren beschermend of juist nadelig zijn bij dit beloop. Dit werd gedaan door posttraumatische stress klachten en andere psychische klachten uit te vragen op vijf verschillende momenten: kort na het ongeval, en 1 maand, 3 maanden, 6 maanden en 1 jaar na het ongeval. Bij 16% van de deelnemers werd op enig moment tijdens het onderzoek posttraumatische stress stoornis (PTSS) vastgesteld.

Huidig onderzoek

Nu gaan we onderzoeken hoe het op dit moment met de deelnemers van het Trauma TIPS onderzoek gaat, zo’n 11 tot 16 jaar later. Dit willen wij doen door posttraumatische stress klachten en andere psychische klachten uit te vragen. Hiermee willen wij in kaart brengen of en hoe zulke klachten over de tijd heen veranderen. Wij onderzoeken ook welke factoren een gunstig verloop bevorderen of belemmeren. Hierbij onderzoeken wij ook of er verschillen zijn tussen mannen en vrouwen.

Meedoen

Iedereen die meedeed aan het Trauma TIPS onderzoek mag meedoen aan dit vervolgonderzoek, zowel mensen met als mensen zónder posttraumatische stress klachten op enig moment na het ongeval. Het is niet nodig dat u aan alle eerdere momenten van het onderzoek heeft meegedaan.

Meer informatie

Het hele onderzoek zal online plaats vinden. Meer informatie over het onderzoek kunt u lezen in deze informatiebrief.

Informatiebrief deelname Trauma TIPS vervolgonderzoekpdf – 211 KB

Contact

Wij zoeken in de loop van 2021 contact met alle deelnemers van het eerdere Trauma TIPS onderzoek die in aanmerking komen voor het vervolgonderzoek.

Hebt u eerder aan het Trauma TIPS onderzoek meegedaan, en heeft u vragen of wilt u nieuwe contactgegevens doorgeven? 

Neem dan contact op via traumatips@amsterdamumc.nl of 06-11717279.